Välkommen till Viltpassets Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Om samfälligheten

Viltpasset uppfördes 1990 – 1991 som bostadsrätter i småhusform, administrerat av bostadsrättföreningen Viltpasset.
Bostadsrättsföreningen likviderades 2006 enligt stämmobeslut och fastigheterna är nu äganderätt med medlemskap i samfällighetsföreningen Viltpasset för gemensamhetsanläggningar

Viltpassets Samfällighetsförening förvaltar gemensamhetsanläggningarna inom Viltpasset ett småhus / radhusområde på Rådjursvägen i Tumba, Botkyrka kommun.

Området Viltpasset består av 109 bostadsfastigheter av varierande storlek samt ett daghem.

Adresserna är Rådjursvägen 31 – 263 (udda nummer)
Stamfastigheten har betäckningen Jägaren 4 och de respektive fastighetsbetäckningarna är Jägaren 28 - 137.

Mer information