Välkommen till Viltpassets Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kontakt

Allmän Email: info@viltpasset.se

 

Styrelsen och funktionärer 2017

Ledamot

Serife Bezgin

serife@viltpasset.se

Ledamot

Lars Johansson

lars@viltpasset.se

Ledamot

Mats Söderhäll

mats@viltpasset.se

Ledamot

Johan Gulger

johan@viltpasset.se

Suppleant

Ann-Mari Turkia

annmari@viltpasset.se

Suppleant

Robert Barbieri robert@viltpasset.se

Fastighetsskötsel

Kenneth Åhs

kenneth@viltpasset.se TEL: 0700-12 77 80

Ekonomisk redovisning

Struktura Småföretagarservice

struktura@viltpasset.se