Välkommen till Sjöändans samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Just nu håller vi på att starta upp Sjöändands webbplats igen. Vi kommer inom kort skicka ut inloggningsuppgifter, så att ni kan komma åt dokument som stadgar och Årsmötesprotokoll.

Du kan även följa Sjöändas aktiviteter och hålla dig uppdaterad i aktuella frågor på vår Facebook-sida Sjöändan.  

Vill du förutom att få information via vår webbplats ha aktuell information via mejl? Skicka gärna dina önskemål till vår ordförande Barbro Ringh via e-post så att vi kan få en uppfattning hur informationsbehovet ser ut. 

Med vänlig hälsning,

Barbro Ringh, via styrelsen

Kort om oss

Sjöändan ligger strax intill södra änden av Länna Kyrksjö, Bergshamra, 15 kilometer söder om Norrtälje. Sjöändans samfällighetsförening består av 60 fastigheter.

Samfällighetsföreningen utvecklar och förvaltar gemensamma anläggningar såsom badplats och båtbryggor vid Länna Kyrksjö samt olika servicefunktioner för medlemmarnas trivsel och komfort.

Vår målsättning är att främja Sjöändans aktiva fritids- 
och permanentboende.

Lite information om vår förening med enkla regler och traditioner som vi skapat under åren sedan början av 1970-talet

ÅRSMÖTE

Ordinarie föreningsstämma

Vårt årsmöte äger rum i juni. Motioner till årsmötet ska enligt stadgarna vara inlämnade senast den 30 april till någon styrelseledamot. Om du inte har möjlighet att komma till årsmötet, är det bra om du lämnar en fullmakt till någon som kan företräda dig vid eventuell röstning.

Här är rätta forumet att komma med idéer om verksamheten i föreningen!

Årsmötet brukar avslutas med kaffe och dopp ochdet är dessutom ett bra tillfälle att bekanta sig med grannarna.

MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiften betalas in på PlusGiro 4318 43 – 2 senast den 31 augusti.

STÄDDAGAR

Två gånger om året har vi städdag då vi sköter om våra gemensamma anläggningar. Det är obligatoriskt för alla tomtägare att delta vid minst en av dessa dagar under verksamhetsåret, som löper från den 1 maj t.o.m. den 30 april.Efter avslutat arbetspass träffas vi vid samlings-platsen och grillar korv.

Det finns möjlighet att utföra sitt arbetspass på annan tid. Det åligger den enskilde medlemmen att erbjuda sig att utföra sådant arbete.

En avgift debiteras den som inte har fullgjort sina skyldigheter.

Diken utanför egen tomt sköts kontinuerligt av respektive tomtägare.

Vid önskemål om trädfällning på allmänning måste styrelsen kontaktas.

RÖJSÅG till UTLÅNING

Föreningen har en röjsåg som medlemmarna kan låna till självkostnad.

BREVLÅDOR

Brevlåda kan sättas upp på ett av våra två ställ.

ANSLAGSTAVLOR och HEMSIDA

På anslagstavlorna sätter vi upp meddelanden som t.ex. kallelser och årsmötesprotokoll. Aktuell information finns också på hemsidan. För närvarande är hemsidan under uppbyggnad på adressen www.sjoandan.se.

BADPLATS

Tillsammans med några andra tomtägare utgör vi Kuddalsvikens samfällighetsförening som gäller vår gemensamma badplats i Norra Kuddalsviken.

BÅTPLATS

Båtplatsen ligger i Södra Kuddalsviken. För att få en båtplats – kontakta styrelsen! Den som får en båtplats betalar först en inträdesavgift och därefter en årsavgift för platsen. Båtplatsen kan inte föras över till ny ägare.

SAMLINGSPLATS

Vid Aspsjövägens vändplan finns vår samlingsplats med bl.a. grill, bord med bänkar, en boulebana och ett fotbollsmål.

Fiske

Föreningen har ett kollektivt fiskekort, vilket berättigar till fiske med handredskap.

VATTEN

Sommarvattenledningen som är dragen till tomtgräns måste stängas av när temperaturen så påkallar. Till detta har vi två pumpansvariga. De pumpansvariga sätter på vattnet i samband med vårens städdag och stänger av det efter städdagen på hösten. Under avstängningsperioden kan vatten hämtas vid våra två tappställen (markerade på kartan). I enlighet med stämmobeslut vattnar vi inte gräsmattor med dricksvatten.

Varje tomtägare är skyldig att se till att egna kranar är stängda när vattnet sätts på!

VÄGAR

Underhåll och snöröjning av våra vägar sköts av Tuvängens vägförening i vilken du automatiskt blir medlem. En årsavgift för vägföreningen tas ut.