Välkommen till Sjöändans samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Just nu har vi ingen i styrelsen som har ansvaret för vår webbplats. För att följa Sjöändas aktiviteter och hålla dig uppdaterad i aktuella frågor hänvisar vi dig till vår Facebook-sida Sjöändan.  

Önskar du få information även via vår webbplats eller vill du istället ha aktuell information via mejl? Mejla gärna dina önskemål till vår ordförande Peter Svanberg, så att vi kan få en uppfattning hur informationsbehovet ser ut. 

Med vänlig hälsning,

Peter Svanberg, via styrelsen