Välkommen till Sjöändans samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Nu är  Sjöändans webbplats igång igen! Vi har skickat ut inloggningsuppgifter till alla medlemmar, så att ni kan komma åt dokument som stadgar och Årsmötesprotokoll.
Är du/ni ny medlem? Kontakta någon i styrelsen, så skickar vi inloggningsuppgifter.

Du kan även följa Sjöändas aktiviteter och hålla dig uppdaterad i aktuella frågor på vår Facebook-sida Sjöändan.  

Vill du förutom att få information via vår webbplats ha aktuell information via mejl? Skicka gärna dina önskemål till vår ordförande Barbro Ringh via e-post så att vi kan få en uppfattning hur informationsbehovet ser ut. 

Med vänlig hälsning,

Barbro Ringh, via styrelsen