Välkommen till Sjöändans samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Just nu håller vi på att starta upp Sjöändands webbplats igen. Vi kommer inom kort skicka ut inloggningsuppgifter, så att ni kan komma åt dokument som stadgar och Årsmötesprotokoll.

Du kan även följa Sjöändas aktiviteter och hålla dig uppdaterad i aktuella frågor på vår Facebook-sida Sjöändan.  

Vill du förutom att få information via vår webbplats ha aktuell information via mejl? Skicka gärna dina önskemål till vår ordförande Barbro Ringh via e-post så att vi kan få en uppfattning hur informationsbehovet ser ut. 

Med vänlig hälsning,

Barbro Ringh, via styrelsen

Kontakt -styrelse

Ordförande

Barbro Ringh
Adress: Aspsjövägen 5
E-post: barbro.ringh@baricoskills.se

Sekreterare

Ewa Jungstedt Pilestål
Adress: Almsjövägen 3
E-post: ewa.jungstedtpilestal@gmail.com

Ledamöter

Ann-Sofi Westander
Ansvarig för badplatsen
Adress: Lindsjövägen 3
E-post: fiawestander@gmail.com

Tim Janke
Ansvarig för båtplatsen
Adress: Aspsjövgen 2
E-post: tim.janke@gmail.com

Suppleanter

Mattias Friström
Adress: Lindsjövägen 13
E-post: fristrom@gmail.com

Lennart Andersson
Ansvarig för samlingsplatsen
Adress: Ensjövägen 1 
E-post: karl.lennart.andersson@gmail.com

Kassör

Cathrin Ringborg
Adress: Gransjövägen 4
E-post: cathrin_ringborg@hotmail.com

Revisorer

Susan Squire
Adress: Gransjövägen 2
E-post: curlysue2021@outlook.com

Camilla Hammar
Adress: Lindsjövägen 11
E-post: camilla.hammar@gmail.com

Revisorssuppleant

Jenny Erson
Adress: Aspsjövägen 4
E-post: jenny.erson@outlook.com

Pumpansvariga

Dan Persson
E-post: Boksjövägen 2
E-post: danne.persson1@gmail.com

Mats Ingren
Adress: Lindsjövägen 4
E-post: matsingren@gmail.com