Samfällighetsföreningen Ugglegårds backe

Välkommen till Samfällighetsföreningen Ugglegårds backe. Föreningen består av 14 hushåll som förvaltar naturmark inom kvartersmark vid Ugglegården i Brottkärr.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.