Samfällighetsföreningen Ugglegårds backe

Välkommen till Samfällighetsföreningen Ugglegårds backe. Föreningen består av 14 hushåll som förvaltar naturmark inom kvartersmark vid Ugglegården i Brottkärr.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Styrelse

Styrelsen 2023 består av följande ledamöter. Har du frågor eller synpunkter som rör samfälligheten är du välkommen att kontakta någon av oss.

 

Patrik, ordförande

Ola, sekreterare

Oscar, kassör

Björn, suppleant