Motioner

Om du vill lämna in motion inför årsstämman behöver den enligt stadgarna lämnas till styrelsen senast december året innan. Stämman och styrelsen får bara hantera motioner som ryms inom anläggningsbeslutet.