Motioner

Om du vill lämna in motion inför årsstämman behöver den enligt stadgarna lämnas till styrelsen senast december året innan. Stämman och styrelsen får bara hantera motioner som ryms inom anläggningsbeslutet, "Skötsel av naturmark".

Tänk på följande om du ska lämna in en motion

  • Är förslaget i enlighet med anläggningsbeslutet? Anläggningsbeslutet finner du på hemsidan. Föreningen får inte besluta om andra frågor än vad anläggningsbeslutet innefattar (”skötsel av naturmark”).
  • Gynnar förslaget samtliga medlemmar eller bara någon enskild? Enligt samfällighetslagen får inte medlemmar missgynnas av beslut annat än i väldigt speciella fall.
  • Lämnas motionen in i tid? Motioner till stämman ska lämnas senast sista december året innan stämman.