Samfälligheterna Solen och Solvärme

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Välkommen till samfällighetsföreningarna Solen och Solvärme i Sollentuna!

Samfällighet Solen består av 49 radhus och samfällighet Solvärme av 49 radhus samt 13 kedjehus. Här nedan finns länkar till boendeinformation som gäller båda samfälligheterna samt information som endast gäller en samfällighet.