Julpsalmens Samfällighetsförening

Välkommen till Julpsalmens hemsida!

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kort om oss

Julpsalmens Samfällighetsförening utgörs av 42 hushåll och området byggdes i slutet av 1960-talet. Samfällighetsföreningen förvaltar garagebyggnader, gemensamma körytor, gångvägar med tillhörande gatubelysning, parkeringplatser, trädgårdsanläggningar, gräsytor, naturmark, gångvägstrappor samt el-, vatten- och avloppsledningar fram till förbindelsepunkter. Närmare beskrivning finns i dokumentet om Gemensamhetsanläggningen.

Historik

Tidigt förslag på hur området skulle planeras.

Bild.pdf

Skrifter om området från 1962.

Skrift 1.pdf  Skrift 2.pdf

Grannsamverkan

Julpsalmen har inte en organiserad grannsamverkan men vill du läsa mer om det kan du göra det här.

Även om vi inte har en organiserad grannsamverkan kan vi alla hjälpas åt att förhindra inbrott och skadegörelse. Informera dina grannar om när du är bortrest och håll ögon och öron öppna.

Länkar

Har du förslag på länkar till sidor du tror flera i samfälligheten kan ha glädje av, skicka det till julpsalmen@gmail.com