Anläggnings samfälligheten Frösunda i Bålsta

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Anläggningssamfälligheten Frösunda i Bålsta

Namn: Anläggningssamfälligheten Frösunda i Bålsta
Organisationsnummer: Org.nr: 717000-2690
Gemensamhetsanläggning: Mansängen 7:72
Adress: Rodervägen 5, 74631 BÅLSTA

 • I samfälligheten ingår:
  • Antal medlemsfastigheter: 1 (samlingslokal)
  • Antal hushåll: 33
  • Antal parkeringar: 16
  • Antal gästparkeringar: 4 st (kräver tillstånd)
  • Antal garage: 20 st

Är du i behov av att hyra plats för din bil? Kontakta kassören
eller sekreteraren i styrelsen.
Garaget ska enbart användas som uppställningsplats för fordon
samt tillhörande däck. Inget annat ska förvaras i garaget.
Missbruk av detta kan leda till att du blir av med din plats.

Vi finns även på Facebook 


Samfällighetens Facebook grupp (klicka här)

Samfälligheten har en privat Facebook-grupp används endast av medlemmar i samfälligheten med undantag för släktingar till medlemmar.

Gruppen heter ”Anläggningssamfälligheten Frösunda i Bålsta”. Enklast att söka med: ”Frösunda i Bålsta” eller klicka på denna URL

Denna Facebook-grupp ersätter inte den traditionella informationsdistribution (utskick i
brevlåda kvarstår) utan denna Facebook-grupp används för bl.a. snabbt informationsutbyte som rör vår samfällighet.

Medlemmar tar även upp förslag till styrelsen och för diskussioner med varandra som berör vår samfällighet.