Sofia Hellsing, Chef Samfällighetsservice för Villaägarna
Sofia Hellsing, Chef Samfällighetsservice för Villaägarna

Samfällighetsservice får ny kostym

I sommar byter Samfällighetsservice namn till Samfälligheterna och får samtidigt en ny logga och webbplats. Serviceavtalet byter namn till Trygghetsavtalet.

Affärsområdet Samfälligheter har funnits i tio år och vuxit stadigt. I dag har över 1700 samfällighetsföreningar tecknat ett serviceavtal som bland annat inkluderar försäkringar, juridisk rådgivning, infoskrifter och en handbok om styrelsearbete. 

- Nu tar vi nästa steg i utvecklingen. Vi byter namn till Samfälligheterna och Serviceavtalet byter namn till Trygghetsavtalet. Det är fortfarande samma produkt, men lite bättre och i ny förpackning, säger Sofia Hellsing, chef Samfällighetsservice.

Ny webbplats för Samfälligheterna

Förutom namnbytet kommer Samfälligheterna även att få en ny logga och en separat webbplats.  

- Vi har ännu inget datum för lanseringen, men vi vill uppmärksamma våra avtalsföreningar redan nu på vad som är på gång, Det kan hända att de stöter på det nya namnet och loggan på material från oss och då ska de veta att det fortfarande är vi, säger Sofia Hellsing. 

Har ni ett Trygghetsavtal?

Ett Trygghetsavtal ger trygghet och förenklar styrelsens arbete. I avtalet ingår bland annat:

  • Anpassade försäkringar
  • Kostnadsfri rådgivning
  • Mallar, manualer, infoskrifter
  • Delägarförteckning
  • Egen hemsida 

Läs mer om Trygghetsavtalet