Gunghäst på lekplats
Radhuslänga
Radhuslänga

Trygghetsavtal stort stöd för liten samfällighet

Som amatörstyrelse är det många frågor man kan behöva hjälp med. För Skogsbo samfällighetsförening har Villaägarnas Trygghetsavtal varit ett stort stöd och den juridiska hjälpen "ovärderlig”, enligt tidigare ordförande Stefan Andersson.

Skogsbo är en liten samfällighetsförening med 38 fastigheter i totalt 7 radhus. Området byggdes i början av 2000-talet med 55+ som målgrupp, men det naturnära området på bara 15 minuters resa från Göteborg lockade ett helt annat klientel - barnfamiljer.

Utmaning hitta styrelseledamöter

Stefan Andersson har sedan 2013 varit styrelseledamot, ingått i valberedningen och under 2019 var han styrelseordförande. Enligt honom är demografin en av föreningens stora utmaningar.

- Det är svårt att hitta intresserade kandidater till styrelsen. Att som förälder avsätta tid för styrelsearbete är inte lätt, man har så mycket annat under de åren, säger Stefan Andersson.

När han själv tillträdde som ordförande var hans ambition att tydliggöra styrelsens uppdrag för att kunna arbeta mer effektivt.

Snabbt få alla på banan

- Den största utmaningen för en amatörstyrelse är att få alla snabbt på banan. Om man har en tydlig bild av vad man ska ägna sig åt är det lättare, säger Stefan.

Som nytillträdd ordförande läste han igenom en handbok för styrelsearbete och blev förvånad över att styrelsens uppdrag egentligen inte är så komplicerat.

- Det finns en begränsning i vad man som förening och styrelse egentligen ska ägna sig åt, vilket faktiskt underlättar. Det kan annars lätt bli så att man lägger tid på sådant man inte ska eller behöver göra, fortsätter Stefan.

Juridisk hjälp ovärderlig

Men även om anläggningsbeslut och stadgar ger tydliga ramar, finns det mycket inom de ramarna som behöver tolkas. Här har Skogsbo fått mycket hjälp av Villaägarnas juridiska rådgivning.

- Den juridiska hjälpen har varit ovärderlig. Även när det inte alltid funnits tydliga svar har vi alltid fått goda råd om hur vi ska resonera, säger Stefan

Ett exempel var när föreningen diskuterade att installera laddningsmöjligheter för elbilar. De kontaktade Villaägarnas rådgivning för att få veta vilka möjligheter de hade.

Anläggningsbeslut och elbilsladdning

- Vi fick råd om hur vi skulle resonera när vi tolkade vårt anläggningsbeslut och detta tog vi sedan med oss i vår utredning. I slutänden konstaterade vi att en mer omfattande installation inte täcktes av anläggningsbeslutet. Istället stärkte vi upp befintlig elinfrastruktur, vilket var möjligt inom anläggningsbeslutet, och upplåter nu elen i carparken åt enskilda medlemmar som investerat i laddstolpar, säger Stefan.

Det är skönt att veta att vi är försäkrade och att det finns experter att fråga om allt.

Förutom den juridiska rådgivningen har samfällighetsföreningen Skogsbo även haft nytta av de försäkringar som ingår i trygghetsavtalet.

Ersättning för avloppsläcka

- Inte långt efter det att vi hade tecknat ett avtal fick vi en avloppsläcka. Rören under husen var inte korrekt byggda, ett gick sönder och avloppsvattnet förorenade grunden. Vi fick ersättning med 40 000 kronor för det akuta rensningsarbetet. Sen har vi i efterhand stärkt upp rören under alla hus, säger Stefan.

Enligt Stefan Andersson har Villaägarnas trygghetsavtal varit en stor trygghet för föreningen:

- Det är skönt att veta att vi är försäkrade och att det finns experter att fråga om allt.

Har ni ett Trygghetsavtal?

Ett Trygghetsavtal ger trygghet och förenklar styrelsens arbete. I avtalet ingår bland annat:

  • Anpassade försäkringar
  • Kostnadsfri rådgivning
  • Mallar, manualer, infoskrifter
  • Delägarförteckning
  • Egen hemsida 

Läs mer om Trygghetsavtalet