Äldre par i trädgård
Taktoppar från villaområde i Örebro
Äldre par i trädgård

Röster om Samfälligheternas Trygghetsavtal

Det skräddarsydda försäkringspaketet och den kostnadsfria expertrådgivningen är några av Trygghetsavtalets mest populära inslag. Här berättar några samfällighetsföreningar vad de tycker.

Försäkringen som lockade

– I vårt fall var det i första hand försäkringen som lockade, säger Ewa Odén, sekreterare i samfällighetsföreningen Åbrinken i Valbo, en mil från Gävle. Om någon medlem sågar av sig tummen när de jobbar i samfälligheten så känns det skönt att kunna säga att vi har en försäkring som också täcker olycksfall.

Samfälligheten omfattar 64 hus och har haft avtal med Villaägarna under två år. Förutom försäkringen tycker Ewa Odén att det är en fördel att föreningen årligen får en uppdaterad fastighetsägarförteckning och en hemsida. Juristerna på rådgivningen är en trygghet för att få klarhet i vilka befogenheter styrelsen har.

– Det är ju viktigt att agera så att styrelsen inte blir ersättningsskyldig. Vad gör man till exempel om någon inte betalar sin månadsavgift till samfälligheten? Det är den typen av frågor vi tar hjälp av förbundet med, säger hon.

Ewa Odén, sekreterare
Samfällighetsföreningen Åbrinken i Valbo

 

Ökad trygghet - inte minst för styrelsen

En ökad trygghet för den som bor i en samfällighet – inte minst för styrelsen. Så sammanfattar Anne-Kathrine Mattsson,ordförande i Färglavens samfällighetsförening i Mariefred, fördelarna med Samfälligheternas Trygghetsavtal. Vid årsskiftet har det gått två år sedan Färglavens samfällighetsförening, med ett 30-tal medlemmar, tecknade ett avtal.

– Det allra första som lockade oss var faktiskt en krasst ekonomisk fördel. När vi jämförde försäkringsvillkor för våra gemensamma anläggningar märkte vi att vi kunde få mer för pengarna genom Villaägarna, berättar Anne-Kathrine Mattsson.

Men de upptäckte också på en gång en rad andra fördelar med avtalet, bland annat de goda möjligheterna att få expertrådgivning inom olika områden.

– Vi har utnyttjat rådgivningen genom att ringa och ställa frågor, men det har också varit värdefullt att ha tillgång till färdiga dokument kring regler och planering av arbetet.

När vi jämförde försäkringsvillkor för våra gemensamma anläggningar märkte vi att vi kunde få mer för pengarna genom Villaägarna.

Ytterligare en fördel som hon har upptäckt – och som nu kanske känns allra viktigast av dem alla – är den ansvarsförsäkring för styrelsen som finns med i Trygghetsavtalet. Hon berättar om en blåsig kväll i somras då en granne plötsligt hörde ett konstigt biljud från flaggstången. Det visade sig att bultarna till flaggstångsfundamentet ”skakat loss” ur berget och att hela flaggstången svajade i vinddraget.

– Flaggstången monterades ner, och efteråt diskuterade vi ansvarsfrågan om det hade gått så illa att den rasat och orsakat skada, säger hon.

I det läget insåg hon och hennes styrelsekamrater tydligt vilken trygghet det innebär att ha Trygghetsavtalets samfällighetsförsäkring, som träder in i sådana lägen.

– En annan försäkring som finns är olycksfallsförsäkringen som gäller för medlemmar som arbetar på uppdrag av samfällighetsföreningen, exempelvis under städdagar – om något skulle hända dem under tiden de arbetar åt oss är de försäkrade genom vårt Trygghetsavtal.

Anne-Kathrine Mattsson, ordförande
Färglavens samfällighetsförening i Mariefred

 

Rådgivningen till stor hjälp

- Vår samfällighet omfattar 49 hus med grönytor, lekplatser, garagelängor, VA, gator, parkering och belysning. Vi tycker det är bra med ett Trygghetsavtal, med bland annat försäkring och juridisk rådgivning. Vid några tillfällen har vi utnyttjat just rådgivningen och detta har varit till stor hjälp i de frågor vi haft. 

Jan-Eric Lundqvist
Samfällighetsföreningen Smedby 1:6 i Norrköping

 

Täckande försäkring värdefull

- Vi är mycket nöjda med Trygghetsavtalet, inte minst med den hjälp vi fått av Villaägarnas jurister när det dykt upp besvärliga frågor. Vi som sitter i styrelsen uppskattar att på det här sättet alltid ha tillgång till experthjälp.

- Det är också värdefullt att Trygghetsavtalet omfattar både en försäkring för den egendom föreningen förvaltar och det ansvar föreningen och styrelsen har, samt en olycksfallsförsäkring för medlemmarna när de arbetar på uppdrag av föreningen, till exempel på städdagar.

- Utan extra kostnad har vi även fått tillgång till en egen hemsida som vi tycker fungerar bra. Här har vi lagt in en hel del information och material som medlemmarna har nytta av.

Ivar Scotte, ordförande
Flygplanets Samfällighetsförening i Malmö

 

Har ni ett Trygghetsavtal?

Ett Trygghetsavtal ger trygghet och förenklar styrelsens arbete. I avtalet ingår bland annat:

  • Anpassade försäkringar
  • Kostnadsfri rådgivning
  • Mallar, manualer, infoskrifter
  • Delägarförteckning
  • Egen hemsida 

Läs mer om Trygghetsavtalet