Försäkringar för samfälligheter

I vårt Trygghetsavtal för samfällighetsföreningar ingår två gruppförsäkringar hos Länsförsäkringar. En samfällighetsförsäkring och en olycksfallsförsäkring som gäller vid arbete på uppdrag av föreningen.

En samfällighetsförening förvaltar ofta värdefulla anläggningar. Här har styrelsen ett stort ansvar för att allt fungerar och är säkert. Samfälligheternas Trygghetsavtal är speciellt framtagen för att ge ett bra skydd om något händer och innehåller flera anpassade försäkringar.

Försäkringarna omfattar:

  • Egendom
  • Styrelseansvarsförsäkring
  • Ansvarsförsäkring
  • Förmögenhetsbrottsförsäkring
  • Rättskydd
  • Skadedjur
  • Extrakostnader
  • Hyresförlust
  • Olycksfall under arbete som samfällighetsföreningen arrangerar

 

Har du frågor om försäkringens innehåll?  

Kontakta:

Joakim Solberg, Länsförsäkringar Stockholm
Telefon: 08-528 077 47
Mobil: 076-762 01 07
joakim.solberg@lansforsakringar.se