Barn laddar elbil på uppfart

Två populära laddboxar för elbilar stoppas - brister i säkerhet

Två vanliga laddboxar för elbilar har fått försäljningsförbud på grund av risk för brand och elchock. De stoppade modellerna Easee Home och Easee Charge finns redan installerade på över 100 000 platser i Sverige.

Elsäkerhetsverket har testat sex av Sveriges vanligaste laddboxar för elbilar. Två av dessa underkändes i testet och har nu belagts med försäljningsförbud med omedelbar verkan på grund av säkerhetsbrister.

Det är modellerna Easee Home och Easee Charge som nu plockats bort från den svenska marknaden eftersom de saknar godkända jordfelsbrytare.

- Tillverkaren har använt en elektronisk lösning av jordfelsbrytare i stället för en elektromekanisk. Det gör att det finns en risk att jordfelsbrytaren inte alltid löser ut när den ska, säger Joel Lee Antman, inspektör vid Elsäkerhetsverket.

De stoppade laddboxarna saknar också ett så kallat DC-skydd som ska finnas för att säkerställa jordfelsbrytarens funktion.

Saknar godkänd jordfelsbrytare

En jordfelsbrytare finns till för att rädda liv och minska risken för elbränder. Den känner av ett eventuellt elfel med en sådan snabbhet och pression att den hinner bryta strömmen i både elanläggning och ansluten elektronik innan olyckan är framme.

Idag är alla elektroniska bruksprodukter, apparater och bostäder byggda efter år 2000 utrustade med jordfelsbrytare.

- En mjukvarustyrd jordfelsbrytarlösning som Easee Home och Easee Charge har, fungerar bara om mjukvaran fungerar. När mjukvaran strular finns alltså risk för att strömmen inte bryts. En mekanisk jordfelsbrytare, som Elsäkerhetsverket menar ska finnas fungerar alltid, säger Ulf Stenberg, chefsjurist och produktgranskare på Villaägarnas Riksförbund.

Easee har överklagat försäljningsförbudet

Det norska laddboxföregatet Easee står fast vid att laddboxarna är säkra att använda och har överklagat försäljningsförbudet. Ärendet ligger nu hos Förvaltningsrätten i Karlstad för vidare prövning.

I ett första besked den 23 mars meddelade förvaltningsrätten att Easee inte tillåts så kallad inhibition, vilket betyder att försäljningsförbudet fortsatt gäller till domstolen meddelar dom.

– Vi håller inte med om beslutet och kommer att göra allt vi kan för att ta hand om våra kunder, partners och anställda. Vår huvudfokus har alltid varit människor och säkerhet, säger grundaren Jonas Helmikstøl i ett uttalande på Easees hemsida.

Vidare påpekar Easee att det inte har inträffat några incidenter som ligger till grund för försäljningsförbudet och att Elsäkerhetsverket inte anser att laddboxarna är direkt osäkra eftersom de inte har återkallats från konsument.

Så ska du tänka om du har en Easee-box

Så vad gäller för dig som privatperson om du har installerat en Easee Home eller en Easee Charge? Enligt Elsäkerhetsverket är det nu upp till tillverkaren att återkoppla till sina kunder om ett åtgärdsförslag. Men i nuläget har Easee endast kommunicerat att försäljningsförbudet ska överklagas.

Redan installerade laddboxar kan enligt Elsäkerhetsverket fortsätta att användas eftersom granskningen inte har visat att bristerna leder till omedelbar person- eller sakskada. Men du ska ladda med ”viss vaksamhet” tills produkten har åtgärdats.

- Som laddboxägare vet man vad som är normal funktion och hur laddningen brukar fungera. Man bör vara uppmärksam på om det avviker från det och om det händer onormala saker, säger Joel Lee Antman som är inspektör på Elsäkerhetsverket till Elbilen.se.

Det innebär försäljningsstoppet

  • Elsäkerhetsverket har identifierat flera säkerhetsrisker i laddboxarna Easee Charge och Easee Home. De främsta riskerna är enligt Elsäkerhetsverket att laddboxarna har en elektronisk lösning för jordfelsbrytare och saknar DC-skydd. 
  • Easee Home och Easee Charge får inte säljas på den svenska marknaden till riskerna har åtgärdats. 
  • Tillverkaren ska återta de stoppade laddboxarna från sina återförsäljare.
  • Vilka åtgärder som ska tas är upp till Easee att bestämma och kommunicera.
  • Laddboxarna har fått försäljningsförbud, de har inte återkallats från konsument. Det betyder att de personer som redan har en Easee Home eller en Easee Charge får fortsätta att använda laddaren, men uppmanas göra det med "viss vaksamhet". 
  • Easee har överklagat beslutet vilket betyder att det kan upphävas.