Debatt: Samfälligheter måste få installera laddboxar för elbilar

Samfälligheternas möjlighet att uppföra laddpunkter till sina bilar måste förbättras. Regeringen bör reducera Lantmäteriets roll i processen och göra om sin stödform Klimatklivet. Det skriver Jonathan Lindgren, Villaägarnas expert på kommunala tjänster, i en debattartikel.

Under våren har nyregistrering av elbilar passerat bensinbilar (SCB, maj 2022) och vid årets slut kommer vi ha cirka 20 bilar per ladduttag. Att ha en elbil och förlita sig på publika laddplatser går inte ihop, och många behöver kunna ladda sin bil vid bostaden.

Höga kostnader och omständlig byråkrati

Men för den som bor i en samfällighet och vill installera en laddbox väntar stora kostnader och omständlig byråkrati. Det finns i dag cirka 30 000 samfälligheter med över en miljon hushåll. Flera av dem är renodlade vägsamfälligheter men många har ansvar för p-platser och garage. För de boende i samfällighet tar Lantmäteriets handläggning mycket lång tid

I en debattartikel föreslår Villaägarna två åtgärder för att förbättra samfälligheters möjligheter att installera laddstolpar: regeringen måste reducera Lantmäteriets roll i processen och göra om sin stödform Klimatklivet.

Har ni ett Trygghetsavtal?

Ett Trygghetsavtal ger trygghet och förenklar styrelsens arbete. I avtalet ingår bland annat:

  • Anpassade försäkringar
  • Kostnadsfri rådgivning
  • Mallar, manualer, infoskrifter
  • Delägarförteckning
  • Egen hemsida 

Läs mer om Trygghetsavtalet