Människor på föreläsning
Människor på föreläsning

Intressepolitiska frågor för samfälligheter

Vi driver samfälligheters intressepolitiska frågor mot myndigheter och politiker.

Vi uppmärksammar problem som uppstår för samfälligheter på grund av exempelvis brister i lagstiftningen, bristfälliga kunskaper om samfälligheter hos kommuner och andra myndigheter, miljökrav och otydliga anläggningsbeslut.

Exempel på aktuella frågor just nu:

 • Postlådesamlingar på samfälld mark
 • Momsregistrering för samfällighetsföreningar
 • Behov av tydligare anläggningsbeslut
 • Laddstolpar för elbilar i samfälligheter
 • Samfällighetsföreningars möjlighet till lån
 • Långa handläggningstider hos Lantmäteriet

Har ni ett Trygghetsavtal?

Ett Trygghetsavtal ger trygghet och förenklar styrelsens arbete. I avtalet ingår bland annat:

 • Anpassade försäkringar
 • Kostnadsfri rådgivning
 • Mallar, manualer, infoskrifter
 • Delägarförteckning
 • Egen hemsida 

Läs mer om Trygghetsavtalet