Parkering för bostadsområde
Barn laddar elbil på uppfart
Barn laddar elbil på uppfart

Samfällighetsförsäkringen och laddstolpar för elbilar

Omfattas laddstolpar för elbilar av försäkringen? Vad ska samfälligheten tänka på vid uppgradering av elen? Länsförsäkringar Stockholm svarar på frågor om laddning av elbilar.

Omfattas laddstolpar för elbilar av försäkringen?

I grundförsäkringen i Serviceavtalet ingår inte försäkringsskydd för laddstolpar eller laddboxar. Det går att tilläggsförsäkra men det finns en juridisk osäkerhet kring om ersättning kan betalas ut efter eventuell skada om stolparna inte finns i anläggningsbeslutet eftersom det då strider mot Anläggningslagen. Sedan beror det på den enskilda skadehandläggarens beslut i varje enskilt fall samt att den informationen faktiskt kommer fram i skaderegleringen.  

Får samfälligheten ersättning vid brand i garagelängan?

Försäkringen ersätter följdskadan om det börjar brinna i garagelängan. När det gäller laddning av elbilar och laddhybrider rekommenderar vi att du laddar i laddboxar eller laddstolpar (ej laddning i Schuko-uttag), samt att föreningen låter elektriker gå igenom och uppgradera/renovera elanläggningen vid behov om den inte klarar belastningen som laddningen innebär. Det är också viktigt att använda originalsladdar och originalutrustning vid laddning.

Vad gäller om någon laddat elbilen i ett elsystem anpassat för motorvärmare?

Om det skulle börja brinna i någon förenings garage på grund av laddning i vanliga vägguttag eller i motorvärmarstolpe så tittar försäkringsbolaget till att börja med på om detta har skett med föreningens godkännande/vetskap eller om medlemmen har gjort det på eget bevåg. Har det skett med godkännande från föreningen är det ännu viktigare att det har gjorts en bedömning av motorvärmarens kapacitet och elanläggningens dimensionering i sin helhet. Har föreningen godkänt laddningen i motorvärmarsystem och detta är underdimensionerat, kan det även finnas risk att föreningen blir skadeståndsskyldig gentemot medlemmens egendom.

Vad ska samfälligheten tänka på vid uppgradering av elen?

Vid uppgradering/renovering av elen påverkas åldersavdragen förutsatt att det har skett ett byte av kablar och elanläggningen i sin helhet. Var noga med att anlita en behörig elektriker som är registrerad på Elsäkerhetsverkets hemsida.

När gäller inte försäkringen vid laddning av elbilar?

De fall som försäkringen inte gäller eller när ersättning eller självrisker kan påverkas är då det finns stora brister i hanteringen av elsystemet. Borde föreningen exempelvis ha kunnat förutse att elanläggningen inte vara dimensionerad/hade möjlighet att klara belastningen som laddningen skulle innebära?

Vad ska samfälligheten tänka på vid installation av laddstolpar?

Låt en behörig elektriker kontrollera din elanläggning innan du installerar en laddstation, för att säkerställa att kablar och uttag klarar av en hög belastning under en normal laddningstid på 6-8 timmar. Många jordfelsbrytare är inte anpassade för laddning av elbil. Risken är då att jordfelsbrytaren inte fungerar som den ska vid elfel.

En annan risk med eldrivna fordon är kring det litiumjonbatteri som finns i elbilar. Vid en brand i ett litiumjonbatteri avges väteflourid som är en giftig gas. Branden är även svårsläckt på grund av den höga temperaturen.

Frågor om samfälligheten?

Med Trygghetsavtalet kan ni när som helst kontakta våra expertrådgivare med frågor om allt från juridik till förvaltning. 

Läs mer om Trygghetsavtalet