Röd elbil laddas
Röd elbil laddas

Förslag på förenklad laddning av elbil 

Andelen laddningsbara fordon fördubblas varje år. Samtidigt saknas regler och praxis, bland annat för samfälligheter som vill inrätta laddplatser i sitt område. Senast den 30 augusti presenterar Energimyndigheten förslag på hur laddning vid hemmet kan underlättas.

Det finns i nuläget ett stort politiskt stöd för att öka andelen elbilar och göra det möjligt att ladda dessa i anslutning till hemmet. Energimyndigheten har därför fått i uppdrag att i samarbete med Boverket och Lantmäteriet utreda hur detta ska underlättas.

Vad får samfälligheter göra?

För samfälligheter finns det många frågetecken. Får man skaffa laddinfrastruktur om man har en befintlig anläggning som innehåller el, till exempel för motorvärmare? Kan en majoritet i samfälligheten bestämma att ändra anläggningsbeslutet till att inkludera laddning av elbilar? Åsikterna går isär, men Lantmäteriet avråder från att ansöka om förrättning om inte alla i samfälligheten är överens.

- Det är svårt för samfälligheterna att veta vad de får och kan göra. Många har valt att investera i laddinfrastruktur utan att ändra i anläggningsbeslutet. Vissa har också fått bidrag för sina investeringar. Men det finns risk att besluten överklagas och vad händer då? säger Sofia Hellsing, chef Samfällighetsservice på Villaägarnas Riksförbund.

Kostnad för laddstolpar varierar

Om en samfällighetsförening vill bygga laddstolpar för elbilar måste de normalt få sitt anläggningsbeslut ändrat. Detta så att det uttryckligen står att det är något man ska ägna sig åt. Om ändringen beviljas, vilket är långt ifrån säkert, innebär ett nytt anläggningsbeslut också stora lantmäterikostnader. Kostnaderna för förrättning varierar och är dessutom svåra att förutse.

För installation av laddningspunkt kan samfälligheten söka bidrag genom Naturvårdsverket. Bidraget täcker dock max 15 000 kronor per laddstolpe.

Utredning om förenklad laddning

Förutsättningarna för hemmaladdning är olika. För exempelvis boende med parkering i en samfällighet är det ofta svårare att få tillgång till laddinfrastruktur än för boende i villa med egen parkering. Regeringens uppdrag till Energimyndigheten är att ge en helhetssyn på problemen och föreslå åtgärder för att förbättra tillgången till laddning vid hemmet.

- Det är positivt att man nu jobbar aktivt med frågan. Det är för närvarande en orimlig situation för samfälligheterna, och Villaägarna är förstås med och driver på utifrån våra avtalsföreningars intressen, säger Sofia Hellsing.

Senast den 30 augusti ska Energimyndigheten presentera sina slutsatser.

Frågor om samfälligheten?

Med Trygghetsavtalet kan ni när som helst kontakta våra expertrådgivare med frågor om allt från juridik till förvaltning. 

Läs mer om Trygghetsavtalet