händer som skriver på laptop

Lantmäteriets nya e-tjänst gör uppdateringar enklare

Behöver ni uppdatera föreningens postadress eller styrelsens sammansättning? Då kan ni numera göra det enkelt online via Lantmäteriets nya e-tjänst.

Den 1 februari 2022 lanserade Lantmäteriet en ny e-tjänst som gör det möjligt för samfällighetsföreningar att skicka ansökningar digitalt. Bakgrunden är en lagändring från juli 2020 som innebär att samfällighetsföreningsregistret (SFR) nu även innehåller ID-nummer på styrelseledamöter och firmatecknare, samt föreningarnas e-postadress och telefonnummer.

Uppdatera styrelseuppgifter online

- Detta kommer att underlätta enormt för samfällighetsföreningarna. Eftersom styrelsen ofta byts ut är det viktigt att löpande uppdatera uppgifterna i registret. Med e-tjänsten går det snabbt och enkelt när man inte behöver skicka in pappersblanketter, säger Sofia Hellsing, chef för Samfälligheter på Villaägarna.

Uppgifter om fastigheter

De uppgifter som idag kan ändras via e-tjänsten är föreningens postadress och kontaktuppgifter samt uppgifter om styrelsens sammansättning och firmatecknare. Det går också att ansöka om exempelvis lantmäteriförrättning. Förutom att göra ändringar och ansökningar kan man även via e-tjänsten få uppgifter om sin egen fastighet och vem som äger andra fastigheter. Man kan också exempelvis ta del av olika kartor.

Planen är att e-tjänsten ska vidareutvecklas framöver med ytterligare funktionalitet. Möjligheten att göra ansökningar och anmälningar via pappersblankett kvarstår också för den som föredrar det.

Här hittar ni e-tjänsten på Lantmäteriets webbplats:

https://www.lantmateriet.se/sv/Sjalvservice/e-tjanster-for-privatpersoner/


Har ni en ny styrelse?

Glöm inte att registrera den nya styrelsen hos Lantmäteriet. Ni måste också uppdatera uppgifterna hos oss så länge ni har Trygghetsavtal. Utan personliga kontaktnummer kan ni inte få den hjälp ni har rätt till.

Uppdatera uppgifterna hos Lantmäteriet 
Uppdatera uppgifterna hos Samfälligheterna