Kvinna i soffa surfar på dator
Kvinna i soffa surfar på dator

Uppdatera styrelseuppgifterna

I samband med årsstämman kan det hända att man byter ut hela eller delar av styrelsen. Det är viktigt att tänka på att meddela oss om detta.

Ni uppdaterar styrelseuppgifterna här.

Uppdateringen sker efter inloggning. Någon sittande ledamot måste därför uppdatera.

Vi behöver de rätta styrelseuppgifterna för att rätt personer ska få tidning och kontaktnummer för att ställa frågor till rådgivningen.

Den nya styrelsen ska också anmälas till lantmäteriet.

Enligt 39 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter ska styrelsen genast anmäla förändringar i styrelsen vilket i praktiken innebär att detta blir en av de första uppgifterna för styrelsen efter föreningsstämman om det skett förändringar.

Samfällighetsföreningsregistret är det officiella registret på vem som företräder samfällighetsföreningen som juridiks person. Det finns därför flera skäl till varför man ska fullgöra sin skyldighet att göra en anmälan om ändring av styrelsen. Här följer några.

  • Om föreningen ska låna pengar kommer banken att kräva aktuella uppgifter
  • Om föreningen ska utnyttja sin förmånsrätt på belopp som uttaxerats kommer kronofogdemyndigheten att kräva rätt uppgifter
  • Om kommunen behöver kontakta företrädare för föreningen i någon aktuell fråga
  • Om polisen och räddningstjänsten behöver komma i kontakt med föreningen
  • När fastigheter säljs i området behöver mäklare kanske få kontakt med styrelsen för att göra en avstämning

 Anmälan om ändring görs på lantmäteriets blankett och kopplat till denna finns mer information om vilka handlingar som ska bifogas och var man ska skicka blanketten. https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/samfalligheter/andra-uppgifter-om-din-samfallighetsforening/andring-av-uppgifter-i-samfallighetsforeningsregistret/