Uppdaterad delägarförteckning för samfälligheter

En gång om året kan styrelsen i en samfällighetsförening med Trygghetsavtal beställa en uppdaterad delägarförteckning. Det behövs som underlag till korrekt medlemsförteckning, kallelse till årsstämma samt debiteringslängd.

Vi samlar ihop beställningar och skickar dem till vår underleverantör vid sex tillfällen varje år. Leveranstiden är en till två veckor räknat från respektive tillfälle. För att få delägarförteckningen i tid till kallelsen till föreningsstämman behöver ni alltså ta hänsyn till dessa datum.

De datum vi skickar beställningarna är:

6/1, 1/2, 1/3, 1/5, 1/9, 1/11

Om ni behöver er delägarföreckning i slutet av februari ska ni alltså göra beställningen senast 1 feb. Behöver ni den i juli måste ni göra beställningen senast 1 maj.

Hitta länken till beställningsformuläret HÄR.