Uppdaterad delägarförteckning för samfälligheter

En gång om året kan styrelsen i en samfällighetsförening med Trygghetsavtal beställa en uppdaterad delägarförteckning. Det behövs som underlag till korrekt medlemsförteckning, kallelse till årsstämma samt debiteringslängd.

Läs mer om delägarförteckningen och gör din beställning här!