Höjd premie för gruppförsäkringar

De senaste åren har tyvärr flera samfällighetsföreningar drabbats av stora skador. Därför flaggar Länsförsäkringar nu för att de behöver höja premien.

Premiehöjningen gäller de försäkringar som ingår i samfälligheternas trygghetsavtal och beror på att allt fler föreningar anmäler mer omfattande försäkringsskador. Bland annat har det varit en ökning av brandskador i garagelängor.

- Det är bra att samfällighetsföreningarna har nytta av trygghetsavtalets försäkringar. När något händer är det viktigt med ett bra skydd. Men en följd av fler och mer omfattande försäkringsskador blir förstås att premien höjs, säger Sofia Hellsing, chef Samfällighetsservice på Villaägarna.

För samfälligheterna kommer en höjd försäkringspremie avspeglas i en högre avgift för trygghetsavtalet. Hur stor avgiftshöjningen blir är ännu oklart.

- Villaägarna ligger i förhandlingar med Länsförsäkringar om försäkringspremien för nästa år. Vi återkommer med detaljer när förhandlingarna är avslutade, säger Sofia Hellsing.

Trygghetsavtal inte bara försäkringar

Villaägarnas trygghetsavtal är ett trygghetspaket för samfälligheter där försäkringar är en del. Dessutom ingår en mängd tjänster och verktyg för att underlätta styrelsens arbete, allt från mallar och utbildningar till avancerad rådgivning och juridisk hjälp.

- Våra experter har mycket hög kompetens inom samfällighetsjuridik och samfällighetsförvaltning. Med trygghetsavtal kan man när som helst vända sig till oss för råd och hjälp. Vi arbetar också intressepolitiskt för att bevaka samfälligheters intressen, säger Sofia Hellsing

I dag har Villaägarna trygghetsavtal med över 1600 föreningar, alla med olika förvaltningsansvar och kompetensnivå.

- Om styrelsen har all den kompetens som krävs inom juridik och förvaltning, och om medlemmarna alltid håller sams och betalar sina avgifter, då behöver man kanske inte ett trygghetsavtal. Då kan man istället välja en ren försäkring. Annars är vår rekommendation att ha ett avtal, det är väl värt den trygghet det ger både styrelsen och föreningen, säger Sofia Hellsing

Detta ingår i trygghetsavtalet

  • Samfällighetsförsäkring och olycksfallsförsäkring – En trygghet för styrelsen och andra i samfälligheten.

  • Kostnadsfri rådgivning – Råd och hjälp i frågor som rör juridik och förvaltning.

  • Villaägarnas Juristbyrå – Ett mer omfattande juridiskt stöd till förmånligt timpris.

  • Nyhetsbrevet Samfällighetsnytt – Senaste nytt och fördjupande artiklar. 
  • Delägarförteckning  – Uppdaterat underlag till korrekt medlemsförteckning, kallelse till årsstämma samt debiteringslängd.

  • Egen hemsida – Lättillgänglig och enkel att uppdatera på Villaägarnas webbplats. 

  • Medlemsmagasinet Villaägaren  – Ett av Sveriges mest lästa magasin. Skickas till ordförande, sekreterare och kassör.

  • Handbok – I välkomstpaketet ingår en handbok för samfällighetsföreningar, så att ni blir hemma med styrelsearbetet.

  • Rabatter och förmåner – Exklusiva erbjudanden till föreningar med trygghetsavtal. (Du behöver vara inloggad för att se aktuella rabatter.