Elstöd för samfällighetsföreningar – så går det till

Vissa samfällighetsföreningar har rätt till elstöd. Ansökningarna hanteras av Skatteverket med start den 30 maj 2023.

I elstödet för företag och organisationer är samfällighetsföreningar är inräknade. Skatteverket har nu fått i uppdrag att hantera ansökningar och utbetalningar.

För att ha rätt till elstöd i första omgången måste samfällighetsföreningen vara i elområde 3 eller 4 samt ha tecknat ett elnätsavtal senast den 17 november 2022. Samfällighetsföreningen måste också ha lämnat in sin deklaration i tid, betalat alla skatter och vara fri från skuld hos Kronofogden.

Så stort blir elstödet

Samfällighetsföreningar belägna i elområde 4 får 79 öre per förbrukat kilowattimme och för de i elområde 3 återfås 50 öre per förbrukad kilowattimme. Utöver det finns ett maxtak på 20 miljoner kronor.

Ansöka om elstöd som samfällighetsförening

Ansökan om elstöd för företag och organisationer görs via Skatteverkets e-tjänst med start den 30 maj 2023. Sista ansökningsdag är den 25 september 2023. När ansökan har behandlats och godkänts betalas pengarna ut till samfällighetsföreningens skattekonto.

Skatteverket har som ambition att ansökningarna ska hanteras skyndsamt och uppmanar därför företag och organisationer att redan nu kontrollera att det finns ett mottagarkonto registrerat genom att logga in på deras e-tjänst.