Nya postregler – det gäller för samfälligheter

Snart införs nya postregler vilket kan betyda att brevlådorna i din samfällighet flyttas 200 meter bort från husen. Men vissa samfälligheter kan säga nej.

Post- och telestyrelsen (PTS) inför nya regler för postutdelning från och med den 1 april 2023. Det betyder att du och dina grannar kan behöva promenera till en postlådesamling för att hämta er post. Anledningen till ändringen är att PostNord behöver effektivisera sin verksamhet eftersom det skickas färre brev och fler paket.

Vissa samfälligheter kan säga nej

Innan PostNord flyttar din brevlåda måste de samråda med fastighetsägare eller ”andra med befogat intresse” och ”andra berörda”. En samfällighetsförening som äger marken där PostNord önskar placera postlådesamlingen betraktas som ”andra med befogat intresse” och kan säga nej till flytten. Då ska posten fortsatt delas ut i brevlådan som tidigare. En samfällighetsförening som inte äger marken dit postlådesamlingen ska flyttas betraktas som ”andra berörda” och har inte möjlighet att säga nej till flytten.

Brevlådorna kan flyttas trots att ni säger nej

I fall där det finns ”ett varaktigt hinder” för att dela ut post som PostNord inte råder över kan PostNord sluta dela ut post i området. Då behöver boenden i stället hämta sin post från ett utlämningsställe. Ett ”varaktigt hinder” skulle till exempel kunna vara om arbetsmiljöregler och trafiksäkerhet hindrar postutdelningen.

Det gäller för samfälligheter

  • Samfälligheter som äger marken där PostNord vill placera brevlådesamlingen kan säga nej. Går föreningen däremot med på att flytta brevlådorna från husen så blir det så, oavsett om enskilda husägare protesterar.
  • Samfälligheter som inte äger eller har en gemensamhetsanläggning på marken där PostNord vill placera brevlådesamlingen kan inte stoppa flytten.
  • Även om en samfällighetsförening säger nej kan posten sluta delas ut till brevlådorna och i stället gå till ett utlämningsställe. Det kan till exempel hända om arbetsmiljöregler eller trafiksäkerhet ”hindrar postutdelningen”.