Barn laddar elbil på uppfart
Barn laddar elbil på uppfart

Skaffa laddplatser i samfällighetsförening? Så gör ni!

Allt fler väljer elbil och många samfällighetsföreningar intresserar sig för olika laddlösningar. Så gör ni för att påbörja er laddresa!

Att erbjuda laddstolpar för elbilar i en samfällighetsförening kräver planering och engagemang. Laddexperten Mikael Borell från MER svarar på vanliga frågor om hur man kommer igång.  

Laddexpertens svar på vanliga frågor

Vad är det första en samfällighet måste göra för att skaffa laddplatser?

- Börja med att se över Anläggningsbeslutet för att ta reda på vad som gäller för just er Samfällighet.

Hur vet man om anläggningen ens är lämpad för laddplatser?

- Om man inte kan läsa sig till det i ett Anläggningsbeslut så ska man kontakta Lantmäteriet.

I vilket skede ska man kontakta en återförsäljare?

- Det bästa är att göra det efter man ha fått koll på sitt ”Anläggningsbeslut” men man är självklart välkommen att kontakta oss när som helst i processen.

Vilken typ av laddlösning ska man välja?

- Välj en lösning som ni kan växa med. Oavsett hur mycket effekt ni kan plocka ut från anläggningen i dag så bör ni installera 3-fas laddare med lastbalansering, för att så effektivt som möjligt kunna nyttja all tillgänglig effekt.

Vilka är de vanligaste missarna samfälligheter gör i sin laddresa?

- Många köper det billigaste alternativet och får därför 1-fasladdare utan möjlighet till lastbalansering och ett system som inte pratar ett öppet OCCP och på så sätt inte kan flyttas till en annan operatör i framtiden. Det gör att man sitter fast med laddare som inte håller i kvalitet över tid.

Hur lång tid tar processen att installera laddplatser?

 • För en samfällighet är det inte ovanligt att hela processen kan ta över ett år. Det som främst tar tid är att få rätt på Anläggningsbeslutet samt att komma fram till hur man ska göra i föreningen. Men om en samfällighet har rätt Anläggningsbeslut samt kommit överens om vad de vill så kan vi på MER genomföra ett platsbesök, skicka offert och slutföra installationen efter signering inom 8-12 veckor.

Skaffa laddplatser steg-för-steg

1. Initiera Diskussion i Styrelsen:

 • Väck Intresset: Lyft frågan om elbilsladdare vid styrelsemöten för att skapa medvetenhet och intresse.
 • Medlemsengagemang: Uppmuntra medlemmar med elbilar att aktivt delta och stödja initiativet.

2. Lastbalansering för Effektiv Laddning:

 • Teknisk effektivitet: Utforska dynamisk lastbalansering för att undvika kostsamma uppgraderingar av elnätet.
 • Smart energifördelning: Använd tekniken för att fördela tillgänglig effekt mellan laddande fordon utan överbelastning.

3 Kostnadsfördelning för rättvisa avgifter:

 • Finansiera installationen: Diskutera hur föreningen kan stå för installationskostnaderna, kom ihåg att laddplatser många gånger ökar fastighetens värde.
 • Individuell kostnadsfördelning: Fundera över alternativ för att fördela kostnaderna för förbrukad el rättvist baserat på användning.

4. Drift och underhållsplan:

 • Hantera tekniska frågor: Avgör om föreningen eller fastighetsskötaren kan ta hand om enklare tekniska problem.
 • Fullständig laddlösning: Utvärdera om ni föredrar en komplett lösning med drift och underhåll inkluderat.

5. Kundservice och support:

 • Extern support: Beslut om medlemmarna bör kontakta extern kundservice vid problem istället för att belasta styrelsen.
 • Tydlig kommunikation: Informera medlemmarna om vilken support som kommer vara tillgänglig och hur de kan få hjälp.

6. Tillverkaroberoende Laddlösning:

 • Framtida flexibilitet: Välj en laddlösning som tillåter anslutning av fler laddare och är oberoende av specifika tillverkare.
 • Flexibel infrastruktur: Se till att styrning av befintliga laddare är möjlig med olika operatörer för maximal flexibilitet.

7. Offertförfrågningar:

 • Identifiera behov: Klargör föreningens behov innan ni begär offerter.
 • Flera leverantörer: Ta in offerter från olika leverantörer för att jämföra tjänster och kostnader.

8. Ansök om bidrag:

 • Utred möjliga bidrag: Se över möjligheten att få ekonomiskt stöd eller bidrag för installationen.
 • Fatta beslut: Efter utvärdering av offerter och bidragsmöjligheter, ta ett beslut i styrelsen.

9. Gör en enkätundersökning:

 • Förstå behovet: Genomför enkätundersökning för att mäta intresset och behovet av laddplatser.
 • Framtidsplanering: Använd resultaten för att planera antalet laddboxar och deras placering.

10. Förbered för framtiden:

 • Öka kapaciteten: Planera för ökad efterfrågan genom att förbereda för fler laddplatser än omedelbart nödvändigt.
 • Flexibel laddlösning: Välj en laddningsinfrastruktur som enkelt kan utökas utan att kompromissa med kapacitet eller hastighet.

Billigare laddlösning om ni är med i Samfälligheterna

Samfällighetsföreningar som har tecknat Trygghetsavtalet får rabatt på MERs bekymmerfria helhetslösning till laddplatser.

 • Kostnadsfritt platsbesök med välarbetad återkoppling på lösningsförslag och skarp offert. (Ordinarie pris: 3 000 kr)
 • 5% rabatt på all hårdvara