Dyrt och dåligt med nya postregler – vi kräver lagändring

Sen den 1 april 2023 får radhusägare sämre postservice samtidigt som det dessutom kostar dem pengar. Nu kräver Villaägarna en lagändring för att rädda postgången i samfällighetsföreningar.

Idag skickas det färre brev och fler paket än tidigare. Det har gjort att PostNord behöver lägga om och effektivisera sin postutdelning. För radhusägare i samfällighetsföreningar blir det däremot inte effektivare – istället blir det många gånger dyrare och sämre. 

Sen de nya postreglerna implementerades i våras har PostNord allt oftare ställt krav på boende i samfälligheter att samla sina brevlådor eller hämta posten själv på ett utlämningsställe. Men att skapa en postlådesamling och undvika att behöva åka till ett utlämningsställe är inte alltid så enkelt, det kan nämligen krävas ändring i anläggningsbeslutet.

Anläggningslagen måste rivas upp

- Om radhusägare vill ha sina brevlådor gemensamt på det sättet som PostNord föreslår så borde de ju kunna fatta det beslutet själva, och inte dessutom behöva gå till Lantmäteriet. Det tar minst ett år och det kostar dem över 100 000 kronor, säger Vilaägarnas förbundsjurist Lena Södersten till tv4

Reglerna för att skapa en lådsamling är från 1970-talet, och det håller inte, menar Lena Södersten. 

- Lagen är 50 år gammal, det är hög tid att folk får fatta sina egna beslut. Idag krävs det bara att en enda person i samfällighetsföreningen är emot postlådesamlingen, eller att någon som flyttar in i området senare är emot det för att beslutet ska rivas upp. Så kan vi inte ha det.