Distansutbildning  Att förvalta en lekplats

Att ha en lekplats i en samfällighetsförening ställer krav på drift, underhåll och säkerhet. Nu kan du som bor i en samfällighetsförening med trygghetsavtal gå en kostnadsfri teamsutbildning där säkerhetschefen på HAGS reder ut allt du behöver veta om att förvalta en lekplats.

Vid två kurstillfällen, den 29 maj klockan 12.00 - 13.30 eller den 7 juni klockan 18.00 - 19.30, får ni med trygghetsavtal chans att lära er allt ni behöver veta om att förvalta en lekplats i en samfällighetsförening genom ett webbinarium på Teams. Utbildningen är kostnadsfri och hålls av HAGS med Janne Wahlstedt, säkerhetschef på HAGS, som kursledare.

Så anmäler du dig

Webbinariet är helt kostnadsfritt för föreningar med trygghetsavtal men kräver föranmälan. För att anmäla dig till distansutbildningen om förvaltning av lekplatser ska du fylla i ett webbformulär. 

Utbildningstillfälle 1, 29 maj klockan 12.00 - 13.30. Klicka här för att anmäla dig!

Utbildningstillfälle 2, 7 juni klockan 18.00 - 19.30. Klicka här för att anmäla dig!

Det kan du förvänta dig av utbildningen

Alla barn har rätt till lek, vila och fritid i en stimulerande, trygg och lämplig miljö. Detta oavsett var man bor, vem man är eller om en funktionsnedsättning gör det svårt att få dessa grundläggande behov uppfyllda. Att springa, hoppa, leka tillsammans och vistas utomhus är extra viktigt i den tid vi nu lever i med många stillasittande aktiviteter som lockar.

Lekplatsen är ett område där barn har möjlighet att få testa sina förmågor i en kontrollerad miljö, och där eventuella missöden inte skall behöva leda till allvarliga skador. Det är vårt ansvar som vuxna att se till att det ta inte sker. Barn måste få en möjlighet att pröva sina förmågor och upptäcka sina begränsningar genom lämpliga utmaningar. det är en viktig del i lärandet för livet.

Att ett litet misstag eller missöde kan leda till ett skrubbsår, en stukad fot får vi dock räkna med. En lekplats ska utformas så att barn skyddas mot kända faror som sannolikt kan utgöra risk för allvarlig skada. Huvudsyftet med säkerhetsarbete på lekplatser är att förhindra allvarliga olyckor

Lekredskapen ska följa Produktsäkerhetslagen

(SFS 2004:451 PSL)

Lagen syftar till att säkerställa att varor och tjänster som tillhandahålls inte orsakar skada på person. Varor och tjänster som tillhandahålls skall vara säkra. En vara som uppfyller en antagen standard anses vara säker. Lekredskap på en lekplats är ett exempel på en vara.

Plan-och bygglagen reglerar drift

(SFS 2010:900 PBL)       

Lekredskap och annan utrustning som installeras på tomter och allmänna platser skall enligt PBL underhållas så att risken för olycksfall begränsas. Dessutom anges att tomter och allmänna platser ska utformas så att de är tillgängliga för och kan användas av personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga. 

Mark och/eller fastighetsägare ansvarar för att underhåll utförs och att krav på tillgänglighet efterlevs.

Svensk standard för lekredskap

(SS-EN 1176)

Används vid säkerhetsbesiktningar av lekredskap. Detta för att säkerställa att lekredskap och stötdämpande ytbeläggningar på lekplatsen är säkra vid användning. Att ägaren (driftansvarig) har fungerande system för rutinmässigt underhåll samt avhjälpande underhåll vid upptäckt av fel eller brister på lekredskap eller ytbeläggning på lekplatsen.

Den gällande utgåvan av SS-EN 1176 används alltid vid denna bedömning oavsett när ett lekredskap installerades. Redskap som uppfyller SS-EN 1176 anses uppfylla krav i lagstiftning.