Elbil laddas
Elbil laddas

Laddplats-bidrag pausas efter momsbeskedet

Samfällighetsföreningar som momsregistrerat sig och ansökt om bidrag för att installera laddplatser från Naturvårdsverket får vänta. Handläggningen pausas nu i väntan på besked från Skatteverket.

Samfällighetsföreningar som vill installera laddplatser för elbilar har kunnat ansöka om Ladda bilen-bidraget genom Naturvårdsverket. 

Men efter Högsta förvaltningsdomstolen klargjort att samfälligheter inte ska betala moms på medlemmars avgifter pausar Naturvårdsverket handäggningen av ansökningar gjorda av samfällighetsföreningar. 

Om en samfällighet är momsregistrerad eller inte kan nämligen påverka hur stort bidrag för installation av icke-publika laddplatser föreningen har rätt till. Därför inväntar Naturvårdsverket besked på att Skatteverket har avregistrerat samfälligheter för moms. 

Ni kan begära att handläggningen återupptas tidigare när ni meddelats att Skatteverket har avregistrerat er förening för moms.