Brandsäkra lokaler för en olycksfri vinter

Det är den som äger lokalen som ansvarar för brandskydd och att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Läs våra brandsäkra råd som skyddar dig och dina grannar!

Här är fem grundläggande och enkla åtgärder för att förhindra och hantera bränder: 

  1. Utrymningsplan: En utrymningsplan är en guide för att säkert lämna en plats vid nödsituationer. Den visar utrymningsvägar och instruerar hur och när man larmar räddningskår. Planen anger även platsen för manuella larmutlösningsdon och visar var återsamlingsplatsen är.
  2. Brandvarnare: En effektiv åtgärd för tidig varning är att installera brandvarnare. Om ni har en större lokal som kräver flera brandvarnare bör ni koppla samman dem för att säkerställa att alla varnas i händelse av rökdetektion.
  3. Brandsläckare: Ha en pulversläckare på sex kilo lättillgänglig och nära platser där brand kan uppstå. 
  4. Brandfilt: En brandfilt är ett användbart verktyg för att kväva mindre bränder, särskilt i kök. Se till att den är upphängd och lätt att nå.
  5. Smart teknik: Använd smarta lösningar för att förbättra brandskyddet. Det kan till exempel röra sig om uppkopplade brandvarnare som skickar pushnotiser till telefoner om en brand upptäcks. 

Brandsäkra tips som gör stor skillnad!

  • Säkra spisar: Om ni har en gemensahetslokal med köksdel är det en god idé att installera en spisvakt för att undvika överhettning – vilket är den vanligaste orsaken till bränder, 
  • Levande ljus: Lämna aldrig levande ljus obevakade och se till att de är säkert placerade.
  • Elektroniska prylar: Placera alltid elektronik så att luft kan cirkulera och glöm inte att dra ur sladdar när de inte används. Installera en jordfelsbrytare.
  • Ladda elektronik: Ladda mobiler och surfplattor på hårda ytor.