Ekonomiska Föreningen Tåjärnet

förvaltar den gemensamma tomten som omger våra kedjehus på Skohornsbacken i Solberga. Föreningen hanterar även gemensamt vatten och gemensam sophantering.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.