Storskrakens-Lunnefågelns samfällighetsförening

Välkommen till Storskrakens-Lunnefågelns samfällighetsförening i Oxelösund

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Genväg: Dokument

 

Den senaste dokumentuppladdningen: 2024-06-06

(Protokoll från årsmötet i maj 2024)

 

Prioriterad information

Adress till den nya hemsidan är: https://storskraklunne.se/

 

Information från styrelsen

Sophantering! OBS, det är endast tillåtet att slänga hushållssopor och matavfall i samfällighetens bruna respektive gröna sopkärl. Plast, kartong, glas, tidningar etc ska lämnas till återvinning vid kommunens återvinningscentraler.
/Styrelsen

 

Varningar från styrelsen
 
Acceptera INTE erbjudanden om besiktning av ventialtion i huset. Vid behov av besiktning av ventilationen så gör samfälligheten en gemensam upphandling.

För att minimera risken för bilinbrott: var uppmärksamma på rörelser runt parkeringarna, ställ helst in bilarna i garaget