Södra Glasbrukets Samfällighetsförening

Samfällighetsföreningen förvaltar gemensamhetsanläggningen Glasbruket GA:3 som omfattar fastigheterna Glasbruket 83, 84 och består bl.a av: Väg och kommunikationsytor, Grön och planteringsytor, Ledningar för konsumtionsvatten, Ledningar för spillvatten, Ledningar för dagvatten, Ledningar för dränering, Yttre belysning, Lekplatser, och Miljöhus. Deltagande fastigheter Glasbruket 85 till 142.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.