Årsstämma 2019

Information om tid och plats för Södra Glasbrukets årsstämma 2019

Onsdagen den 27 mars 2019 är det årsstämma för Södra Glasbrukets samfällighetsförening. Den tar plats på Folkets Hus i Limhamn, se adress nedan, klockan 18:30.

Alla medlemmar i Södra Glasbruket är välkomna!

Limhamn Folkets Hus:  Linnégatan 61, 216 14 Limhamn