Samfällighetsföreningen Stackmyran nr. 2

Välkommen till Stackmyran Nr 2!

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kort om oss

Samfälligheten Stackmyran Nr 2 består av 67 hushåll fördelade på tre områden. Samfälligheten äger och förvaltar gemensamma grönområden, tre parkeringsplatser och tre garageområden med sammanlagt sex garagelängor.

Samfälligheten är en gemensamhetsanläggning där medlemmarna tillsammans hjälps åt med underhållet av till exempel gemensamma vägar och grönområden, garagemålning. Hushållen svarar gemensamt för kostnaden av underhåll och sophämtning.

I mars-april hålls årsmötet som utser styrelse, samt beslutar om avgifter, investeringar och väsentliga förändringar av verksamheten. Samtliga fastighetsägare betalar medlemsavgift. Avgifterna fastställs vid årsmötet.

Styrelsen ansvarar för den löpande förvaltningen, kontakter med myndigheter och intresseorganisationer och bevakning av planfrågor.

 

Ett nytt spännande projekt som startades i slutet på 2023 är att installera laddplaster i garagen till hushållen i samfälligheten! 

Vi beräknar att det ska kunna komma i bruk innan sommaren 2024, för en del garage tidigare än så. 

 

Styrelseschema

Årsstämma: 17 april 2024

Nästa städdag: 25-26 maj 2024

Läs mer

Information till alla medlemmar i samfälligheten.

Stadgar för Stackmyran nr 2 - 2023 

Tidigare stadgar för Stackmyran nr 2 - 2003