Välkommen till Skolan 10

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Samfälligheten Skolan 10 finns i området Eneby i Norrköping och utgörs av 45 fastigheter.Området har mycket nära till kommunikationer, skola, service och grönområden och trivseln är hög i vår samfällighet. Här bor familjer med och utan barn, och det finns personer som bott här sedan området var nytt.

Styrelsearbetet

Samfällighetens styrelse arbetar med våra gemensamma frågor. I det uppdraget ingår att verkställa större beslut som fattas på årsstämman såväl som den löpande förvaltningen. Styrelsen håller möten ca 5-6 gånger per år och oftast deltar alla i styrelsen på mötet (ordförande, sekreterare, kassör samt två suppleanter). Vi har också en ambition att från och med 2019 ha ett för medlemmar öppet styrelsemöte per år.

Alla styrelsemöten börjar med att vi går igenom dagordningen där återkommande frågor är vad som har hänt sen sist avseende underhåll, reparationer och ekonomin.

Sedan kommer vi oftast till punkten som handlar om "Övriga frågor", här kan det handla om nästan vad som helst som gäller området. Här är ett axplock av övriga frågor som förekommit de senaste åren:

  • Lekplatsen på nedre gården
  • Dimensionering sopkärl
  • Planering städdagar
  • Råttor
  • Informationsfolder till nyinflyttade
  • Inbrott i garagen
  • Hemsida
  • Mervärde försäkring via Villaägarna


Årsstämman hålls i mars varje år. Vid stämman beslutas bl a om årsavgift till föreningen. Motioner till årsstämman skall, för att kunna behandlas, vara inlämnade före januari månads utgång. 

Protokoll från årstämman och styrelsemöten publiceras på föreningens webbsida. 

Stadgar

Föreningens stadgar finns publicerade som ett dokument. De är tillgängliga för inloggade medlemmar och återfinns under sektionen dokument.