Välkommen till Skolan 10

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Samfälligheten Skolan 10 finns i området Eneby i Norrköping och utgörs av 45 fastigheter.Området har mycket nära till kommunikationer, skola, service och grönområden och trivseln är hög i vår samfällighet. Här bor familjer med och utan barn, och det finns personer som bott här sedan området var nytt.

Styrelsen

2022 utgörs styrelsen av:

  • Erica Hagström, ordförande
  • Emy Mattsson, sekreterare
  • Carina Jangbrand, kassör
  • Anders Hägg, suppleant
  • Adis Bekric, suppleant

Revisorer: Bo Persson, Johan Römert
Valberedning: Jennie Rosell, Patrik Nilsson

Vill du ha kontakt med styrelsen använd gärna föreningens e-postadress

Organisationsnummer 717904-3893

Bankgironummer 5795-7615

Övriga kontakter

Vår gemensamma trädgårdsskötsel, snöröjning mm sköts av Trädgårdsgöran AB

Vid problem med eller frågor angående garageportarna kontakta Garageportexperten