Välkommen till Samfällighetsföreningen Brinken i Valbo

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Om samfälligheten

Samfällighetsföreningen Brinken är en samfällighetsförening i Valbo bestående av 15 fastigheter. Fastigheterna är belägna precis norr om Mackmyravägen vid Gaddaborgsområdets början.

Alla delägarfastigheter i samfällighetsföreningen är friköpta under 80-talet från Stora Kopparberg och byggdes 1921 (två fastigheter som kallas Nygårdarna), 1951-52 (12 fastigheter) samt 1997 (flerfamiljshuset). Fastigheterna ligger på Åbrinken 1 till 9 samt Gaddaborgsvägen 3 till 9.

Området byggdes som arbetarbostäder till dåvarande Mackmyra Sulfitfabrik. Arkitekten för Nygårdarna var Cyrillus Johansson.

Välkomstbrev till nya medlemmar kan ni läsa här - Välkomstbrev

I samband med köpet av er fastighet blev ni automatiskt medlemmar och det går alltså inte att utträda ur föreningen. När man säljer sin fastighet så upphör medlemskapet automatiskt.

Dokumentet är i PDF-format vilket kräver Adobe Reader för att kunna läsas.

Välkomna till oss på Brinken!

Emil Magnusson

Ordförande