Samfälligheten Vikingen

Samfälligheten Vikingen äger och förvaltar gemensamhetsytorna som ägs av samfälligheten. Det ingår garage, parkeringsplatser, lekplats, större skogsdunge samt vägar i samfälligheten.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.