Välkommen till Hemsidan för radhussamfälligheten Vikingen!

 

Nu har styrelsen äntligen skapat en hemsida. Tanken är att all information som ska ut till medlemmarna kommer att publiceras här. Vi kommer i samband med styrelsemöten skicka ut ett kort Nyhetsbrev med vad som pågår och andra nyheter som kan påverka medlemmarna.