Magisterns Samfällighet, Sigtuna

Magisterns samfällighet är en förening för medlemmar boende på Skolbacken 8-54 & 19-53 i Sigtuna.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Magisterns samfällighetsförening består av 42 fastigheter som färdigställdes 1990 som bostadsrätter. Fastigheterna köptes loss och samfälligheten bildades 1996 för att förvalta gemensamma anläggningar såsom garagebyggnad, parkeringar, körvägar, gångvägar, gräs och planteringsytor, yttre belysning, dagvattenledningar, sophantering och osv.