Välkommen till Lapptågets Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Här kommer du att kunna finna allmännyttig information kring vad som sker i vårt område så som inplanerade städdagar och möten, styrelsens arbete samt nyheter gällande vår förening.