Kallelse till ordinarie årsmöte

När? Tisdag 20/3 kl. 18:30 i Backluraskolans matsal.