Välkommen till Eskadern

Eskaderns Samfällighetsförening finns i Riksten i det idylliska Tullinge, 22 km söder om Stockholm. Här bor vi barnvänligt och nära naturen men ändå med all service runt knuten: Förskola/skola (0-9), idrottsanläggning, affär, biograf mm. Eskaderns samfällighetsförening är bildad kring två sk gemensamhetsanläggningar för de 42 fastigheter som ingår i föreningen. En anläggning för vatten och avlopp för samtliga fastigheter samt en annan anläggning avseende gator och gatubelysning för 23 av fastigheterna vilka gränsar mot samfällighetens tre privata gator.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.