Lagbok på båt

Webbinarium - Ändra andelstal i samfällighetsförening

Det finns nya möjligheter att ändra andelstal i en samfällighetsförening. Lär dig hur och ställ dina frågor i ett gratis webbinarium med Svefa den 10 oktober.

En samfällighetsförening som förvaltar en gemensamhetsanläggning får genom ett beslut på en föreningsstämma ändra en eller flera fastigheters andelstal för utförande eller drift av anläggningen. För beslut om en sådan ändring krävs minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.

Ett beslut om en ändring får samma rättsverkan som ett beslut vid en förrättning när ändringen godkänns av lantmäterimyndigheten.

Axel Engström, seniorkonsult på Svefa och Therese Svedberg, Lantmätare på Riksförbundet enskilda vägar, REV går igenom de nya möjligheterna i 43a § Anläggningslagen (1973:1149).

Du kommer att lära dig: 

  • Hur kan andelstalen ändras?
  • Vilket underlag behöver lämnas in till Lantmäterimyndigheten?
  • Hur hanterar man vilken ersättning som ska utgå till delägarna?
  • Vem kan initiera en ändring av andelstalet?
  • Vem ska betala lantmäteriavgiften?

Webbinariet tar cirka 30 minuter. Efter presentationen har du möjlighet att ställa frågor. 

Plats: Webbinarium via MS Teams 

Datum och tid: Tisdag 10 oktober klockan 10:00

Anmälan: Webbinariet är gratis och öppet för alla. Anmäl dig här!