Elbil laddas
Elbil laddas

Samfälligheter kan återigen söka Laddplats-bidrag

Naturvårdsverket pausade laddplats-bidraget för samfälligheter efter nya momsbesked. Nu är det återigen möjligt att söka bidrag för att installera laddplatser.

Samfällighetsföreningar som vill installera laddplatser för elbilar har kunnat ansöka om Ladda bilen-bidraget genom Naturvårdsverket. 

Men efter Högsta förvaltningsdomstolen tidigare i år klargjorde att samfälligheter inte ska betala moms på medlemmars avgifter pausade Naturvårdsverket handläggningen av ansökningar gjorda av samfällighetsföreningar från och med mars 2024.

Anledningen var oklarheter i huruvida storleken på bidraget skulle påverkas om en samfällighet var momsregistrerad eller inte. Naturvårdsverket meddelade därför att samtlig handläggning av ansökningar från samfälligheter lades på is till dess att Skatteverket avregistrerat samfällighetsföreningarna för moms. 

Så kompletterar ni er ansökan

För att Naturvårdsverket ska kunna återuppta handläggningen av er ansökan måste ni kontakta Skatteverket och begära besked på huruvida er förening står med i momsregistret eller inte. Er momsstatus vidarebefordrar ni till Naturvårdsverket via mejl tillsammans med ärendenummer och organisationsnummer.

Samfälligheter som aldrig varit momsregistrerade behöver inte göra någonting, dessa ansökningar kommer handläggas utan komplettering.

Läs mer om Ladda Bilen-bidraget på Naturvårdsverket!