Premium

underhåller ni samfällighetens byggnader

Med regelbundet underhåll av tak och fasad på era byggnader minskar risken för större skador och behovet av en kostsam renovering på sikt. I vissa fall kan livslängden fördubblas.

Olika delar av en byggnad har olika lång livstid. Både takpannor och plåttak håller länge, cirka 30–40 år, och papptak kan hålla upp till 50 år om det underhålls väl. Med regelbundna kontroller och åtgärder kan ni upptäcka mindre skador tidigt och undvika kostsamma renoveringar i framtiden.  

Åtgärda skador i tid 

Om ni upptäcker skador på taket måste de åtgärdas omedelbart för att förhindra svåra och dyra fukt- och rötskador. I värsta fall kan läckage även leta sig in i ytterväggar och bjälklag. Har man otur kan man då behöva byta delar av takstolarna. Trasiga eller felriktade stuprör och hängrännor kan leda till fuktskador på fasaden eller i värsta fall översvämning i källaren. 

Viktigt följa gällande branschregler 

Om taket behöver en mer omfattande renovering, eller bytas helt, behöver ni anlita en entreprenör. Det kan då vara bra att välja en entreprenör som är medlem i en branschorganisation. De måste följa gällande branschregler, vilket även är ett aktsamhetskrav i många försäkringsvillkor. 

Tänk också på att försäkringsbolag inte brukar betala för vattenskador som uppstått utifrån. 

Se över byggnaderna regelbundet 

Ta för vana att årligen se över era byggnader, gärna i samband med städdag. Några av de vanligaste underhållen är: 

  • Underhåll av takpannor

Det är viktigt att takpannorna är hela och ligger rätt. Enstaka trasiga pannor kan ni byta, men om flera takpannor ligger snett kan hela taket behöva läggas om. 

  • Underhåll av takpapp

Fukt är den största faran och blåsor, sprickor eller hål i pappen är varningstecken att hålla utkik efter. Man behöver normalt inte lägga om ett helt tak för en lokal skada.

  • Underhåll av plåttak

Den största faran med plåttak är att de skadas eller rispas, eftersom de då kan börja rosta. Mindre rostskador kan man måla över, men större kan behöva renoveras av en plåtslagare.

  • Underhåll av stuprör och hängrännor

Det viktigaste är att rör och rännor är intakta och att vattnet kan rinna fritt. Vattnet ska ledas bort från husfasaden så att det inte orsakar skador.

  • Underhåll av träfasad

Träfasaden målas om vid behov. Hur ofta beror på färgtyp, väderstreck och var i landet ni bor. 

Läs mer om hur ni underhåller samfällighetens byggnader här (kräver inlogg)

Premiuminnehåll:
Så underhåller ni era byggnader

Du måste vara inloggad för att kunna ta del av tipsen.

Logga in