Parkering för bostadsområde
deklarationsblankett
Parkering för bostadsområde

deklarerar en föreningsbeskattad samfällighet

Är er samfällighet föreningsbeskattad? Då ska ni deklarera intäkter och kostnader i Inkomstdeklaration 2. Men även ägarna till fastigheterna i samfälligheten kan behöva deklarera vissa uppgifter i sina inkomstdeklarationer.

Intäkter och kostnader för en samfällighet deklareras antingen av samfällighetsföreningen (föreningsbeskattning) eller av medlemmarna vars delägarfastigheter ingår i samfälligheten (delägarbeskattning). Vid föreningsbeskattning behöver ibland även medlemmarna deklarera vissa intäkter och kostnader i sina deklarationer.

Hur ska föreningen deklarera?

Om er samfällighet är föreningsbeskattad görs deklarationen i Inkomstdeklaration 2. Vill föreningen lämna deklarationen digitalt behöver föreningen registrera en firmatecknare eller ett deklarationsombud hos Skatteverket.

I deklarationen ska ni ta upp alla intäkter och kostnader, exempelvis räntor och försäljning. Driftsbidrag från medlemmarna ska deklareras som skattepliktiga intäkter, däremot inte anläggningsbidragen.

Ni kan också göra olika avdrag och avsättningar till periodiseringsfond. Avdrag kan till exempel göras för utdelning till medlemmarna och vid försäljning av skog.

Hur ska medlemmarna deklarera?

I de fall som medlemmarna behöver deklarera vissa uppgifter gör de det i sina inkomstdeklarationer. Det kan till exempel röra sig om utdelning från samfälligheten samt - i samband med försäljning av sin bostad - de anläggningsbidrag som har betalats.

För att vara föreningsbeskattad ska föreningen:

  • Skötas av en samfällighetsförening eller motsvarande.
  • Vara en marksamfällighet eller en regleringssamfällighet.
  • Bestå av skog och mark till exempel häradsallmänningar och allmänningsskogar.
  • Vara en egen taxeringsenhet vid fastighetstaxeringen.

Läs mer på Skatteverkets webbplats

https://www.skatteverket.se/foreningar/deklarera/sadeklarerarduforensamfallighet/sadeklarerarensamfallighetsforeningforensamfallighet.4.1c68351d170ce5545273dda.html

Har ni ett Trygghetsavtal?

Ett Trygghetsavtal ger trygghet och förenklar styrelsens arbete. I avtalet ingår bland annat:

  • Anpassade försäkringar
  • Kostnadsfri rådgivning
  • Mallar, manualer, infoskrifter
  • Delägarförteckning
  • Egen hemsida 

Läs mer om Trygghetsavtalet