Maria Holmgren
Svenska sedlar
Svenska sedlar

Återbetalning av för höga VA-avgifter med Juristbyråns hjälp

379 000 kronor. Så mycket fick fastighetsägarna inom samfälligheten tillbaka efter att i flera år ha betalat för höga avgifter för allmänna vattentjänster. Maria Holmgren, senior förbundsjurist vid Villaägarnas Juristbyrå, var ombud vid förhandlingarna.

2020 sänktes plötsligt VA-taxan med 25 procent för fastighetsägarna inom den aktuella samfällighetsföreningen. De hade tidigare betalat motsvarande avgift som för enskilda villor utanför samfällighet. Nu justerades taxan ner till en avgiftsnivå som tog hänsyn till att fastigheterna låg inom en samfällighet med ansvar för VA-ledningar. (En justering som Svenskt Vatten nu rekommenderar i sina nya riktlinjer, P120.)

Retroaktiv återbetalning av för höga avgifter

Föreningen började då undersöka möjligheten att retroaktivt få återbetalning för tidigare högre avgifter som betalats enligt kommunala VA-taxan. För återkrav gäller en tioårig preskriptionstid. Samfällighetsföreningen anlitade Villaägarnas Juristbyrå där senior förbundsjurist Maria Holmgren i början av 2021 fick fallet på sitt bord.

- Föreningen ville ha min hjälp att företräda dem vid förlikningsförhandlingar med huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen. Jag började med att gå igenom de lagliga förutsättningarna och kommunens VA-taxor för de senaste tio åren. Jag behövde även analysera hur rättspraxis kunde relateras till deras fall, säger Maria Holmgren, senior förbundsjurist på Villaägarnas Juristbyrå.

- När jag hade konstaterat att huvudmannen debiterat för höga VA-avgifter skickade vi ett kravbrev till dem.

Avgifter ej skäliga och rättvisa

Maria Holmgren hade under våren förhandlingar mellan representanter för VA-huvudmannen och samfällighetsföreningen. I juni kom man överens om att VA-huvudmannen skulle återbetala sammanlagat 379 000 kronor till fastighetsägarna inom samfälligheten. Avgifterna hade stått i strid mot lagen om allmänna vattentjänster då kostnaderna inte fördelats på de avgiftsskyldiga enligt vad som var skäligt och rättvist.

- Denna typ av tvist kan prövas i mark- och miljödomstolen. Men i detta fall valde man att gå till förhandlingsbordet i stället, säger Maria Holmgren.

Den aktuella VA-huvudmannen har även sagt att man ska göra motsvarande återbetalning för samtliga samfällighetsföreningar med samma förutsättningar i kommunen.

- Jag vill verkligen uppmana alla samfällighetsföreningar att se över sina taxor för de senaste tio åren. Om man har betalat för mycket finns möjlighet att få tillbaka pengarna, säger Maria Holmgren.

Samfällighetsföreningen kan göra det på egen hand eller anlita en jurist för att få hjälp, exempelvis Villaägarnas Juristbyrå.

Fakta P120 VA-taxa 

Svenskt Vattens nya rekommendationer för VA-taxa, P120, innebär ett antal större och mindre förändringar jämfört med den tidigare, P96. Några av de viktigaste förändringarna är att det 

  • i anläggningstaxan föreslås en reducerad förbindelsepunktsavgift för samfälligheter  
  • i brukningstaxan föreslås reducerad grundavgift för fastighet i samfällighet med egen mätning och ytterligare reducerad grundavgift för fastigheter med gemensam mätning.